رضا بهبودی، کارشناس ارشد علوم کشاورزی و پژوهشگر مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
پنج‌شنبه 15 مهر‌ماه سال 1389

فاصله طرح های کشاورزی از حریم

نوشته شده توسط: رضا بهبودی

شما در زمینی که خریده اید برای اخذ مجوز باید از جاده، رودخانه و... باید فاصله قانونی را رعایت نمود بشرح جدول ذیل:...

عوارض طبیعیحریم رودخانه متر50-100
عوارض تاسیساتیکارخانجات50 متر
مناطق مسکونیمحدوده روستا200متر

آمار سایت

کد ماوس