رضا بهبودی، کارشناس ارشد علوم کشاورزی و پژوهشگر مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
سه‌شنبه 27 مهر‌ماه سال 1389

سخنان بزرگان

نوشته شده توسط: رضا بهبودی

عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.((وینستون چرچیل)) ...


عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.((وینستون چرچیل))


اگر نسل حاضر نمی داند به کجا می رود، دلیل آن اینست که رویای اجداد خود را دنبال می کند.((؟))


تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست هزار نفری بیم دارم.((ناپلئون بناپارت))


در دنیا خفتگانی هستند که بیداریشان همچون بیداری اژدها وحشتناک است.((ناپلئون بناپارت))


دیگران را همانگونه که هستند، بپذیرید.((دیل کارنگی))


رودخانه های عظیم، نیروی خود را مدیون جویبارهای کوچکند.((مثل یوگوسلاوی))


سنگهای درشت را سنگهای ریز پابرجا نگاه می دارند.((؟))


کسی که مایل است خیر دیگران را تامین کند، خیر خود را هم تامین کرده است.((کنفسیوس))


ما به وسیله چهار چیز با مردم در تماس هستیم. ارزش موقعیت ما از روی این چهار چیز معلوم می شود : آنچه انجام می دهیم، آنچه جلوه می کنیم، آنچه می گوییم، آنطور که می گوییم.((دیل کارنگی))


میان آدمیان چیزی نیست، جز دیوارهایی که خود ساخته اند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))


وقتی خودخواهی یک فرد به صورت قانون در آمد، فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید.((؟))


اخلاق، چیز ساخته شده و حاضر آماده ای نیست، بلکه ذره ذره و روز به روز، خلق و ایجاد می گردد.((ارنالیل))


چه بسا چیزهایی که دیروز برای آنها کف می زدیم، ولی امروز نسبت به آنها اظهار نفرت می کنیم.((؟))


کسی که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.((بنجامین فرانکلین))


وقتی نهال آزادی ریشه گرفت، به سرعت رشد و نمو می کند.((جورج واشنگتن))


هرچه قفس تنگتر باشد، آزادی شیرین تر به نظر می رسد!((مثل آلمانی))


در جهان، روشنایی هایی وجود دارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.((گاندی))


بهترین نشانه ترقی یک ملت، آزادی گفتار است.((عبدالرحمن فرامرزی))


آبادی یک کشور از روی میزان آزادیش سنجیده می شود، نه از روی حاصلخیزیش.((شارل دو مونتسکیو))


بزرگترین ثروت یک ملت، آزادی است.((اُرد بزرگ))

آمار سایت

کد ماوس