رضا بهبودی، کارشناس ارشد علوم کشاورزی و پژوهشگر مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
دوشنبه 11 مهر‌ماه سال 1390

نقش ICT و IT در ترویج و آموزش کشاورزی

نوشته شده توسط: رضا بهبودی

رشد و توسعه دانش کشاورزی از یک طرف و نیاز جامعه روستایی به اطلاعات به هنگام برای همسو شدن با جریان توسعه از طرف دیگر ضرورت توجه به نظام اطلاع رسانی روستایی را بیش از پیش محسوس نموده است . فناوری اطلاعاتی یا به عبارتی دقیق تر فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فن آوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است . این فناوری با افزایش فرایند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه های داد وستد به عنوان وسیله ای در جهت افزایش بهره وری , کارایی , رقابت انگیزی و رشد در همه حیطه های فعالیت بیشتری مطرح می باشد . فناوری اطلاعات و ارتباطات , امکانات و قابلیت های گسترده ای را در این زمینه برای توسعه همه جانبه جوامع شهری و روستایی فراهم می کند . توسعه نظام اطلاع رسانی در روستا استفاده از روش های نوین نیازمند شناسایی نظام اطلاعات غیر رسمی و دلایل و بی اعتمادی آن ها به کانال های مختلف است . دسترسی اطلاعات ( از هر نوع و متعلق به هر مقوله ای که باشد ) شرط اساسی و تامین ملزومات و مقدمات برنامه ریزی توسعه است . این دسترس پذیری در گرونظام اطلاع رسانی به معنای عام کلمه است . هر چند این نظام از وحدت و هماهنگی بیشتری برخوردار باشد , احتمال دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط بیشتر است . شبکه ملی دانش و اطلاعات کشاورزی با فراهم کردن دسترسی کارشناسان , پژوهشگران , سیاستگزاران بخش کشاورزی و روستائیان به فناوریهای اطلاعاتی , جریان و تعادل بین ترویج , تحقیق و توسعه روستائیان را تسهیل می کند . هدف از تهیه این مقاله بررسی اهمیت IT و ICT در ترویج و آموزش کشاورزی و نقش آن در توسعه جوامع روستایی می باشد و روش بدست آوردن اطلاعات مطالعه اسناد و کتب مربوطه و استفاده از اینترنت می باشد .

آمار سایت

کد ماوس